Vårt pedagogiska arbetssätt

Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

15 januari 2018